כיתה ט - סרטוני למידה במתמטיקה

מתמטיקה לכיתה ט, פתרון מבחני מפמ”ר שברים , הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
TC-TH
31/10/2018VouMATH
G-703-M06-2012-Q08-TH
14/09/2018VouMATH
G-703-M06-2012-Q07-TH
14/09/2018VouMATH
G-703-M06-2012-Q06-TH
14/09/2018VouMATH
A-703-M09-2012-Q05-TH
07/09/2018VouMATH
A-703-M09-2012-Q04-TH
07/09/2018VouMATH
A-703-M09-2012-Q03-TH
07/09/2018VouMATH
A-703-M09-2012-Q02-TH
07/09/2018VouMATH
A-703-M09-2012-Q01-TH
07/09/2018VouMATH
A703-M09-2012-TH
07/09/2018VouMATH
נושאי לימוד (24) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- זווית (10) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- לוח הכפל (18) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- פרבולה (10) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- אלגברה 806 (12) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- הסתברות משאלון 802 (10) -||- יחס (13) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- משולש (18) -||- שאלון 802 (15) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- שברים (24) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- שאלון 801 (17) -||- כפל (18) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- שאלון 803 (15) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- אלגברה משאלון 803 (15) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- זוויות (11) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- שאלון 804 (10) -||- סדרות 802 (14) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- אלגברה משאלון 804 (10)