מבחן מפמ"ר דיאגרמות לתלמידי כיתה ט

מתמטיקה לכיתה ט, פתרון מבחני מפמ”ר דיאגרמה , קריאת נתונים מדיאגרמות הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- שברים (24) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (13) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- כפל (18) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- שאלון 801 (14) -||- משולש (18) -||- סדרות 802 (13) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- שאלון 802 (14) -||- גרפים משאלון 801 (13) -||- הסתברות משאלון 801 (11) -||- לוח הכפל (18) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- זווית (10) -||- שאלון 803 (13) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (18) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- זוויות (11) -||- פונקציה וגרפים 802 (14) -||- נושאי לימוד (24) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (13) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- יחס (13) -||- אלגברה משאלון 801 (17) -||- אלגברה 806 (12) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- סדרה חשבונית 801 (13) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- שאלון 804 (10) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- אלגברה משאלון 803 (14) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (14) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12)