מתמטיקה לכיתה י

מתמטיקה לכיתה י, פתרון מבחני בגרות שאלון 801 , הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
35182-M17-2019B-TH
03/01/2020VouMATH
35182-M16-2019B-Q06-TH
03/01/2020VouMATH
35182-M16-2019B-Q05-TH
03/01/2020VouMATH
35182-M17-2019B-Q03-TH
27/12/2019VouMATH
35182-M16-2019A-Q02-TH
27/12/2019VouMATH
35182-M17-2019B-Q01-TH
26/12/2019VouMATH
35182-M16-2019A-TH
26/12/2019VouMATH
35182-M16-2019A-Q06-TH
26/12/2019VouMATH
35182-M16-2019A-Q05-TH
23/12/2019VouMATH
35182-M16-2019A-Q04-TH
23/12/2019VouMATH
אלגברה משאלון 801 (20) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- יחס (13) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- שברים (24) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- זווית (10) -||- סדרות 802 (14) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- לוח הכפל (18) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- זוויות (11) -||- אלגברה 806 (12) -||- אלגברה משאלון 803 (14) -||- שאלון 803 (14) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- שאלון 802 (15) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- נושאי לימוד (24) -||- פרבולה (10) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- כפל (18) -||- משולש (18) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- שאלון 804 (10) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- שאלון 801 (17) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10)