מתמטיקה לכיתה יב

מתמטיקה לכיתה יב, פתרון מבחני בגרות מתמטיקה ל-3 יח”ל, תאוריה, נוסחאות, ופתרונות לתרגילים בנושאים שונים, בנוסף הסברים פשוטים דרך סרטונים
קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – מסתכלים פתרון בסרטון מפורט, את דרך הפתרון
  • בסיבוב השני – רישום דברים חשובים – פותרים ביחד את אותה שאלה שראיתם בשלב קודם
  • בסיבוב שלישי – פתרון לפי הרישומים שעשיתם בסיבוב השני – פותרים לבד בלי לראות את פתרון מפורט
  • בסיבוב רביעי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
  • בסיבוב חמישי – עמידה בזמנים – יש לפתור שאלות מבחני בגרות בתוך זמן מוגבל 
35382-M15-2019W-Q06-TH
14/04/2020VouMATH
35382-M15-2019W-Q05-TH
14/04/2020VouMATH
35382-M15-2019W-Q04-TH
14/04/2020VouMATH
35382-M15-2019W-Q03-TH
11/04/2020VouMATH
35382-M15-2019W-Q02
06/04/2020VouMATH
35382-M15-2019W-Q01-TH
05/04/2020VouMATH
35382 M15 2019W
05/04/2020VouMATH
803-M14-2018B-Q06-TH
30/10/2018VouMATH
803-M14-2018B-Q05-TH
30/10/2018VouMATH
803-M14-2018B-Q04-TH
30/10/2018VouMATH
שאלון 801 (17) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- נוסחאות (10) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- משולש (18) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- שאלון 804 (10) -||- אלגברה 806 (12) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- זוויות (11) -||- נושאי לימוד (24) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- שאלון 802 (15) -||- כפל (18) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- מלבן (10) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- שאלון 803 (15) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- יחס (13) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- הסתברות משאלון 802 (10) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- אלגברה משאלון 803 (15) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- שברים (24) -||- פרבולה (10) -||- פעולות עם שברים מיצ"ב כיתה ה (10) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- לוח הכפל (18) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- סדרות 802 (14) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12)