דפי נוסחאות ודפי עזר במתמטיקה

פתרון מבחני בגרות דורש ידע ושימוש בנוסחאות, הכנת דפי נוסחאות ודפי עזר במתמטיקה
קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית: כל נושא בנפרד, בנוסף הסברים פשוטים דרך סרטונים

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנה – מסתכלים סרטון
  • בסיבוב השני – רישום דברים חשובים – הכנה עצמית דפי עזר ודפי נוסחאות
  • בסיבוב שלישי – פתרון תרגילים בעזרת הרישומים שעשיתם בסיבוב השני
  • בסיבוב רביעי – זיהוי נוסחאות תוך כדי פתרון – באיזה נוסחאות צריך להתעזר לפתרון תרגילים
  • בסיבוב חמישי – לומדים באל פה  – לא כל הנוסחאות ניתן לקחת במבחן, לכן זוכרים את הנוסחאות אלגברה משאלון 803 (14) -||- שברים (24) -||- אלגברה 806 (12) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (14) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- שאלון 803 (13) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- שאלון 801 (14) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (13) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- אלגברה משאלון 801 (17) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- נושאי לימוד (24) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- סדרה חשבונית 801 (13) -||- יחס (13) -||- פעולות עם שברים מיצ"ב כיתה ה (10) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- הסתברות משאלון 801 (11) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (13) -||- משולש (18) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- סדרות 802 (13) -||- מלבן (10) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- שאלון 804 (10) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (18) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- כפל (18) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- פונקציה וגרפים 802 (14) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- נוסחאות (10) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- גרפים משאלון 801 (13) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- לוח הכפל (18) -||- שאלון 802 (14) -||- הסתברות משאלון 804 (10)