מתמטיקה לכיתה יא

מתמטיקה לכיתה יא, פתרון מבחני בגרות שאלון 802 , שאלון 804 , הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
802-M01-Q06-2016-SUM-B-TH
17/08/2016VouMATH
802-M01-Q05-2016-SUM-B-TH
16/08/2016VouMATH
802-M01-Q04-2016-SUM-B-TH
16/08/2016VouMATH
802-M01-Q03-2016-SUM-B-TH
16/08/2016VouMATH
802-M01-Q02-2016-SUM-B-TH
04/08/2016VouMATH
802-M01-Q01-2016-SUM-B-TH
תשעו 2016 - פתרון מבחן בגרות כיתה יא - 3 יח"ל  שאלון 802 / 35381 קיץ 2016 ... Read More
04/08/2016VouMATH
שאלון 801 (14) -||- שאלון 803 (13) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (13) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (18) -||- סדרות 802 (13) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- זווית (10) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- זוויות (11) -||- כפל (18) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- שאלון 802 (14) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- אלגברה משאלון 803 (14) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (13) -||- הסתברות משאלון 801 (11) -||- שאלון 804 (10) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (14) -||- לוח הכפל (18) -||- אלגברה משאלון 801 (17) -||- שברים (24) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- גרפים משאלון 801 (13) -||- יחס (13) -||- משולש (18) -||- נושאי לימוד (24) -||- אלגברה 806 (12) -||- פונקציה וגרפים 802 (14) -||- סדרה חשבונית 801 (13) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14)