מתמטיקה לכיתה יא

מתמטיקה לכיתה יא, פתרון מבחני בגרות שאלון 802 , שאלון 804 , הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
802 M03 2016 WIN Q01
17/08/2016VouMATH
802 M02 2016 SUMA Q06
17/08/2016VouMATH
802 M02 2016 SUMA Q05
17/08/2016VouMATH
802 M02 2016 SUMA Q04
17/08/2016VouMATH
802 M02 2016 SUMA Q03
17/08/2016VouMATH
802 M02 2016 SUMA Q02
17/08/2016VouMATH
802 M02 2016 SUMA Q01
17/08/2016VouMATH
802-M01-Q06-2016-SUM-B-TH
17/08/2016VouMATH
802-M01-Q05-2016-SUM-B-TH
16/08/2016VouMATH
802-M01-Q04-2016-SUM-B-TH
16/08/2016VouMATH
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- שאלון 802 (15) -||- שאלון 803 (15) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- זווית (10) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- סדרות 802 (14) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- יחס (13) -||- לוח הכפל (18) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- שאלון 804 (10) -||- אלגברה משאלון 803 (15) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- שברים (24) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- זוויות (11) -||- אלגברה 806 (12) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- כפל (18) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- משולש (18) -||- שאלון 801 (17) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- נושאי לימוד (24) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- הסתברות משאלון 802 (10) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12)