מתמטיקה לכיתה יא

מתמטיקה לכיתה יא, פתרון מבחני בגרות שאלון 802 , שאלון 804 , הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
35381-M15-2019W-Q06-TH
04/04/2020VouMATH
35381-M15-2019W-Q05-TH
04/04/2020VouMATH
35381-M15-2019W-Q04-TH
05/01/2020VouMATH
35381-M15-2019W-Q03-TH
04/01/2020VouMATH
35381-M15-2019W-Q02-TH
04/01/2020VouMATH
35381-M15-2019W-Q01-TH
04/01/2020VouMATH
35381 M15 2019W
04/01/2020VouMATH
802-M14-2018B-Q06 TH
23/09/2018VouMATH
802-M14-2018B-Q05-TH
23/09/2018VouMATH
802-M14-2018B-Q04-TH
23/09/2018VouMATH
סטטיסטיקה 802 (18) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- זווית (10) -||- פרבולה (10) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- אלגברה משאלון 803 (15) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- זוויות (11) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- סדרות 802 (14) -||- כפל (18) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 804 (10) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- שאלון 803 (15) -||- נושאי לימוד (24) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- לוח הכפל (18) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- שברים (24) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- שאלון 801 (17) -||- אלגברה 806 (12) -||- משולש (18) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- יחס (13) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- שאלון 802 (15)