מתמטיקה לכיתה יא

מתמטיקה לכיתה יא, פתרון מבחני בגרות שאלון 802 , שאלון 804 , הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
804-M02-2016B-Q02-TH
23/07/2018VouMATH
804-M02-2016B-Q02-TH
23/07/2018VouMATH
804-M02-2016B-Q01-TH
פתרון למבחן בגרות כיתה יא - 4 יח"ל - תשע"ו 2016 שאלון 804 / 35481 קיץ 2016 ב - ... Read More
23/07/2018VouMATH
804-M02-2016B-TH
22/07/2018VouMATH
804-M03-2016A-Q08-TH
פתרון למבחן בגרות כיתה יא - 4 יח"ל - תשע"ו 2016 שאלון 804 / 35481 קיץ 2016 א - ... Read More
21/07/2018VouMATH
804-M03-2016A-Q07-TH
פתרון למבחן בגרות כיתה יא - 4 יח"ל - תשע"ו 2016 שאלון 804 / 35481 קיץ 2016 א - ... Read More
21/07/2018VouMATH
804-M03-2016A-Q06-TH
פתרון למבחן בגרות כיתה יא - 4 יח"ל - תשע"ו 2016 שאלון 804 / 35481 קיץ 2016 א - ... Read More
18/07/2018VouMATH
804-M03-2016A-Q05-TH
18/07/2018VouMATH
804-M03-2016A-Q04-TH
17/07/2018VouMATH
804-M03-2016A-Q03-TH
פתרון למבחן בגרות כיתה יא - 4 יח"ל - תשע"ו 2016 שאלון 804 / 35481 קיץ 2016 א - ... Read More
14/07/2018VouMATH
טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 804 (10) -||- אלגברה 806 (12) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- כפל (18) -||- פרבולה (10) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- יחס (13) -||- מלבן (10) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- סדרות 802 (14) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- נושאי לימוד (24) -||- אלגברה משאלון 803 (14) -||- נוסחאות (10) -||- שאלון 803 (14) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- שאלון 801 (17) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- שאלון 802 (15) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- זוויות (11) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- שברים (24) -||- לוח הכפל (18) -||- משולש (18) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- זווית (10)