מתמטיקה לכיתה יא

מתמטיקה לכיתה יא, פתרון מבחני בגרות שאלון 802 , שאלון 804 , הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
804-M02-2016B-Q08-TH
פתרון למבחן בגרות כיתה יא - 4 יח"ל - תשע"ו 2016 שאלון 804 / 35481 קיץ 2016 ב - ... Read More
25/07/2018VouMATH
804-M02-2016B-Q07-TH
פתרון למבחן בגרות כיתה יא - 4 יח"ל - תשע"ו 2016 שאלון 804 / 35481 קיץ 2016 ב - ... Read More
25/07/2018VouMATH
804-M02-2016B-Q06-TH
פתרון למבחן בגרות כיתה יא - 4 יח"ל - תשע"ו 2016 שאלון 804 / 35481 קיץ 2016 ב - ... Read More
25/07/2018VouMATH
804-M02-2016B-Q05-TH
25/07/2018VouMATH
804-M02-2016B-Q04-TH
25/07/2018VouMATH
804-M02-2016B-Q02-TH
23/07/2018VouMATH
804-M02-2016B-Q02-TH
23/07/2018VouMATH
804-M02-2016B-Q01-TH
פתרון למבחן בגרות כיתה יא - 4 יח"ל - תשע"ו 2016 שאלון 804 / 35481 קיץ 2016 ב - ... Read More
23/07/2018VouMATH
804-M02-2016B-TH
22/07/2018VouMATH
804-M03-2016A-Q08-TH
פתרון למבחן בגרות כיתה יא - 4 יח"ל - תשע"ו 2016 שאלון 804 / 35481 קיץ 2016 א - ... Read More
21/07/2018VouMATH
אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- גרפים משאלון 801 (13) -||- משולש (18) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- לוח הכפל (18) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (18) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- אלגברה 806 (12) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- שאלון 803 (13) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- שברים (24) -||- זווית (10) -||- נושאי לימוד (24) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (13) -||- שאלון 802 (14) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- שאלון 801 (14) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- כפל (18) -||- הסתברות משאלון 801 (11) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- אלגברה משאלון 801 (17) -||- שאלון 804 (10) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- סדרה חשבונית 801 (13) -||- יחס (13) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (14) -||- אלגברה משאלון 803 (14) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- זוויות (11) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (13) -||- סדרות 802 (13) -||- פונקציה וגרפים 802 (14) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20)