מתמטיקה לכיתה יא

מתמטיקה לכיתה יא, פתרון מבחני בגרות שאלון 802 , שאלון 804 , הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
804-M03-2016A-Q04-TH
17/07/2018VouMATH
804-M03-2016A-Q03-TH
פתרון למבחן בגרות כיתה יא - 4 יח"ל - תשע"ו 2016 שאלון 804 / 35481 קיץ 2016 א - ... Read More
14/07/2018VouMATH
804-M03-2016A-Q02-TH
13/07/2018VouMATH
804-M03-2016A-Q01-TH
12/07/2018VouMATH
804-M03-2016A-TH
11/07/2018VouMATH
804-M01-2016W-Q08-TH
פתרון למבחן בגרות כיתה יא - 4 יח"ל - תשע"ו 2016 שאלון 804 / 35481 חורף 2016 - תשעו ... Read More
10/07/2018VouMATH
804-M01-2016W-Q07-TH
פתרון למבחן בגרות כיתה יא - 4 יח"ל - תשע"ו 2016 שאלון 804 / 35481 חורף 2016 - תשעו ... Read More
09/07/2018VouMATH
804-M01-2016W-Q06-TH
פתרון למבחן בגרות כיתה יא - 4 יח"ל - תשע"ו 2016 שאלון 804 / 35481 חורף 2016 - תשעו ... Read More
08/07/2018VouMATH
804-M01-2016W-Q05
פתרון למבחן בגרות כיתה יא - 4 יח"ל - תשע"ו 2016 שאלון 804 / 35481 חורף 2016 - תשעו ... Read More
08/07/2018VouMATH
804-M01-2016W-Q04-TH
פתרון למבחן בגרות כיתה יא - 4 יח"ל - תשע"ו 2016 שאלון 804 / 35481 חורף 2016 - תשעו ... Read More
07/07/2018VouMATH
אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- יחס (13) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- אלגברה 806 (12) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- משולש (18) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- שאלון 802 (15) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- שברים (24) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- כפל (18) -||- שאלון 801 (17) -||- סדרות 802 (14) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- שאלון 803 (15) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- מלבן (10) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- זוויות (11) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- פרבולה (10) -||- אלגברה משאלון 803 (15) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- לוח הכפל (18) -||- נושאי לימוד (24) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 804 (10) -||- נוסחאות (10) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12)