מתמטיקה לכיתה יא

מתמטיקה לכיתה יא, פתרון מבחני בגרות שאלון 802 , שאלון 804 , הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
802-M14-2018B-Q03-TH
23/09/2018VouMATH
802-M14-2018B-Q02-TH
23/09/2018VouMATH
802-M14-2018B-Q01-TH
23/09/2018VouMATH
802-M14-2018B-TH
23/09/2018VouMATH
804-M10-2017A-Q03-TH
10/08/2018VouMATH
804-M10-2017A-Q02-TH
10/08/2018VouMATH
804-M10-2017A-Q01-TH
06/08/2018VouMATH
804-M10-2017A-TH
05/08/2018VouMATH
804-M09-2017W-Q08-TH
שאלון 804 / 35481 חורף 2017 - תשעז - שאלה 8 פתרון למבחן בגרות כיתה יא - 4 יח"ל ... Read More
02/08/2018VouMATH
804-M09-2017W-Q07-TH
שאלון 804 / 35481 חורף 2017 - תשעז - שאלה 7 פתרון למבחן בגרות כיתה יא - 4 יח"ל ... Read More
02/08/2018VouMATH
אלגברה משאלון 801 (20) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- משולש (18) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- כפל (18) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- זוויות (11) -||- מלבן (10) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- אלגברה 806 (12) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- נוסחאות (10) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- שאלון 801 (17) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- שאלון 802 (15) -||- סדרות 802 (14) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- פרבולה (10) -||- יחס (13) -||- שאלון 803 (15) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- אלגברה משאלון 803 (15) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- לוח הכפל (18) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- שברים (24) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- נושאי לימוד (24) -||- שאלון 804 (10) -||- הסתברות משאלון 802 (10)